سبد آرزوها

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم

اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را میدانی سکوت نکن.....

اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن

معجزه زندگی دیگران باش!

این قانون کائنات است.....

معجزه زندگی دیگزان که باشی....

بی شک کسی معجزه ی زندگی تو خواهد بود.....!

لظفا کمی آهست تر از کنار هم عبور کنیم...

 

 

[ یکشنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۴ ] [ 10:27 ] [ مبینا ] [ ]

گفتمش بی تو دلم میمیرد!


گفت با خاطره ها خلوت کن

گفتمش خنده به لب میمیرد!

گفت با خون جگر عادت کن.

گفتمش با که دلم خوش گردد؟

گفت غم را به دلت دعوت کن.

گفتمش راز دلم راچه کنم؟


گفت با سنگ دلم صحبت کن...
[ یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۴ ] [ 16:1 ] [ مبینا ] [ ]


به کسی که تنهات گذاشت بگو:

 

این تو بودی که باختی نه من

 

من کسی رو ازدست دادم که دوسم نداشت

 

ولی تو کسی رو از دست دادی که عشقت بود

[ یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۴ ] [ 16:0 ] [ مبینا ] [ ]

 

د ،

کسی که تو را دوست دارد ،

 

حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشد ،

 

هرگز رهایت نخواهد کرد ، 

 

او یک دلیل برای در کنارت ماندن خواهد یافت!!!

 

 

 

او یک دلیل برای در کنارت ماندن خواهد یافت!!!

 

[ یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۹۴ ] [ 15:57 ] [ مبینا ] [ ]

گاهی برای نوشتن خیلی دیر میشود وگاهی یک نقطه شروع کتابیست برای نوشتن

گاهی کسی نوشته ها را دوست دارد واما گاهی کسی هست که مشتاق نوشتن است.

نوشتن خیلی  سخت نیست اما

نوشتن هم کارهرکسی نیست،قلم از شوق و استعداد یک دل مینویسد

ازاحساسات خوشایندوناخوشایند یک قلب،

ازشادی ها وناآرامی های یک زندگی ازاشک و لبخند یک صورت

قلم را نمیتوان رام کرد،نمیتوان ساخت نمیتوان آن را به اجبار پرورش داد،

نوشتن قاعده و قانون نمیخواهد،نوشتن شوق وعلاقه نیازمنداست

او را باید دوست داشت،از آن لذت برد وریختن کلماتش رابر روی خط به خط دفتر خویش درک کرد.

یک قلم همیشه هست

دردستان یک نقاش،درمیان انگشتان یک معلم،درجامدادی یک دانش آموز وبلاخره

درمکانی برای فروش

یک قلم همیشه هست

اما من

آن را حرکت میدهم..میتوانم بنویسم یابکشم...امضا دهم یابفروشم

این منم که انتخاب میکنم.

و درانتها دل که نخواهد دست هم دل به کارنمیدهد

یک پزشک را هرگز نمیتوان به زور نویسنده کرد.

[ سه شنبه دهم آذر ۱۳۹۴ ] [ 17:11 ] [ مبینا ] [ ]

شاید اگر روزی

کسی پیدا شود که مرا برای خودم بخواهد

او را دوست خواهم داشت

من زندگی ام پر از داشته هایِ

خالیستـــ

...

[ سه شنبه دهم آذر ۱۳۹۴ ] [ 17:9 ] [ مبینا ] [ ]

غمگین دیدارم ...

ببین غمگین،

ببین دلتنگ دیدارم...

ببین

خوابم نمی آید،

بیدارم...

نگفتم تا کنون، اما کنون بشنو:

تورا بیش از همه کس دوست میدارم
[ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ ] [ 10:55 ] [ مبینا ] [ ]

به یاد خواهرم و پدر عزيز تر از جانم

شب را به گريه سركنم و روز را به داغ

                          روشن نميشود به سراي دلم چراغ
                                         خواهر سفر نمود و به جنت روانه شد
                                                   اكنون ستاره مانده و من مانده ام و فراق
                                                                مظلومه خواهرم، زفراقت كمان شدم
                                                                        بي تو چگونه پاي گذارم به باغ و راغ

[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 18:21 ] [ مبینا ] [ ]

ماندنی

به تو مي‌انديشم،
 و به رؤياهايت، و غم دیروزی.

با همه دلتنگی

خنده هایت همه آرامش بود،

تو پيام آور شادي بودي.

و در آن تاريكي

چشمهایت روشن، گويي از جنس بلور.

گونه‌هايت همه سرخ و نگاهت گيرا.

همه را خوب به خاطر دارم.


[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 18:15 ] [ مبینا ] [ ]

سکوت کوچه های تار جانم، گریه می خواهد

سکوت کوچه های تار جانم، گریه می خواهد

                                       تمام بند بند استخوانم گریه می خواهد

                                                             بیا ای ابر باران زا، میان شعرهای من

                                                                                    که بغض آشنای ابر گریه می خواهد

                                           بهاری کن مرا جانا، که من پابند پاییزیم

                         و آهنگ غزلهای جوانم گریه می خواهد

          چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی

که حتی گریه های بی امانم، گریه می خواهد

[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 18:8 ] [ مبینا ] [ ]