سبد آرزوها

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم

سایه ای بود و پناهی بود و نیست لغزشم را تکیه گاهی بود و نیست

  

سخت دلتنگم کسی چون من مباد

سوگ حتـی قسمت دشمن مبــاد

  

بــاورم نیست این من نـابــاورم روی دوش خویش او را می برم

  

مـی بـرم او را که آورده مـــــرا پاس ایامـــی که پرورده مـــــرا

  

می برم درخاک مدفونش کنـــم از حساب خویش بیرونش کنـــم 

 

مثل من ده ها تن دیگـــــر به راه جامه هاشان مثل دل هاشان سیاه

  

منتظــــر تا بارشان خالی شــود نــوبت نشخـــوار و نقالی شــود

 

هــرکسی هم صحبتـی پیدا کند صحبت از هــر جا بجز این جا کند

 

دیدنش سخت است و گفتن سخت تر خوش به حالت ،خوش به حالت ای پد

[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 16:58 ] [ مبینا ] [ ]

 

 

حال امشبم اصلا قابل به تایپ کردن نیست ....

چه برسد به اینکه فکرش را بکنم که درد حالم چیست

حالم فقط پدر را میخواهد

و دیگر هیچ...

[ یکشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۴ ] [ 16:56 ] [ مبینا ] [ ]

غمگین دیدارم ...

ببین غمگین،

ببین دلتنگ دیدارم...

ببین

خوابم نمی آید،

بیدارم...

نگفتم تا کنون، اما کنون بشنو:

تورا بیش از همه کس دوست میدارم
[ یکشنبه بیست و یکم مهر ۱۳۹۲ ] [ 10:55 ] [ مبینا ] [ ]

به یاد خواهرم و پدر عزيز تر از جانم

شب را به گريه سركنم و روز را به داغ

                          روشن نميشود به سراي دلم چراغ
                                         خواهر سفر نمود و به جنت روانه شد
                                                   اكنون ستاره مانده و من مانده ام و فراق
                                                                مظلومه خواهرم، زفراقت كمان شدم
                                                                        بي تو چگونه پاي گذارم به باغ و راغ

[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 18:21 ] [ مبینا ] [ ]

ماندنی

به تو مي‌انديشم،
 و به رؤياهايت، و غم دیروزی.

با همه دلتنگی

خنده هایت همه آرامش بود،

تو پيام آور شادي بودي.

و در آن تاريكي

چشمهایت روشن، گويي از جنس بلور.

گونه‌هايت همه سرخ و نگاهت گيرا.

همه را خوب به خاطر دارم.


[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 18:15 ] [ مبینا ] [ ]

سکوت کوچه های تار جانم، گریه می خواهد

سکوت کوچه های تار جانم، گریه می خواهد

                                       تمام بند بند استخوانم گریه می خواهد

                                                             بیا ای ابر باران زا، میان شعرهای من

                                                                                    که بغض آشنای ابر گریه می خواهد

                                           بهاری کن مرا جانا، که من پابند پاییزیم

                         و آهنگ غزلهای جوانم گریه می خواهد

          چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی

که حتی گریه های بی امانم، گریه می خواهد

[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 18:8 ] [ مبینا ] [ ]

وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست
عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست 

ناگهان- دریا! تو را دیدم حواسم پرت شد
کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست 

در دلم فریاد زد فرهاد و کوهستان شنید
هی صدا در کوه،هی "من عاشقت هستم" شکست 

بعد ِ تو آیینه های شعر سنگم میزنند
دل به هر آیینه،هر آیینه ایی بستم شکست 

عشق زانو زد غرور گام هایم خرد شد
قامتم وقتی به اندوه تو پیوستم شکست

وقتی از چشم تو افتادم نمیدانم چه شد

پیش رویت آنچه را یک عمر نشکستم شکست

[ دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 11:56 ] [ مبینا ] [ ]

ســـوم 
هفتــــم 
چهلـــم 
ســـــال . . .
چنـــد ســــال دیگــــر
بایــــد عــــزادار نبـــودن هایـــــت باشــــــم . . .؟ فاطمه ام ،پدرم مهربانم

[ دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 11:53 ] [ مبینا ] [ ]

منم که تا تو نخوابی نمی‌برد خوابم
تو درد عشق ندانی، بخواب آسوده

ز ریشه کندن این دل تبر نمی‌خواهد
به یک اشاره می‌افتد درخت فرسوده

بهامین

[ دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 11:52 ] [ مبینا ] [ ]

سالها رفت و هنوز

یک نفر نیست بپرسد از من

 که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟

صبح تا نیمه ی شب منتظری

همه جا می نگری

گاه با ماه سخن می گویی

گاه با رهگذران،خبر گمشده ای می جویی

راستی گمشده ات کیست؟

کجاست؟

صدفی در دریا است؟

نوری از روزنه فرداهاست

یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست...

[ دوشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۱ ] [ 11:49 ] [ مبینا ] [ ]