سبد آرزوها

اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم

غمگین دیدارم ...

ببین غمگین،

ببین دلتنگ دیدارم...

ببین

خوابم نمی آید،

بیدارم...

نگفتم تا کنون، اما کنون بشنو:

تورا بیش از همه کس دوست میدارم
[ یکشنبه بیست و یکم مهر 1392 ] [ 10:55 ] [ مبینا ] [ ]

به یاد خواهرم و پدر عزيز تر از جانم

شب را به گريه سركنم و روز را به داغ

                          روشن نميشود به سراي دلم چراغ
                                         خواهر سفر نمود و به جنت روانه شد
                                                   اكنون ستاره مانده و من مانده ام و فراق
                                                                مظلومه خواهرم، زفراقت كمان شدم
                                                                        بي تو چگونه پاي گذارم به باغ و راغ

[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391 ] [ 18:21 ] [ مبینا ] [ ]

ماندنی

به تو مي‌انديشم،
 و به رؤياهايت، و غم دیروزی.

با همه دلتنگی

خنده هایت همه آرامش بود،

تو پيام آور شادي بودي.

و در آن تاريكي

چشمهایت روشن، گويي از جنس بلور.

گونه‌هايت همه سرخ و نگاهت گيرا.

همه را خوب به خاطر دارم.


[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391 ] [ 18:15 ] [ مبینا ] [ ]

سکوت کوچه های تار جانم، گریه می خواهد

سکوت کوچه های تار جانم، گریه می خواهد

                                       تمام بند بند استخوانم گریه می خواهد

                                                             بیا ای ابر باران زا، میان شعرهای من

                                                                                    که بغض آشنای ابر گریه می خواهد

                                           بهاری کن مرا جانا، که من پابند پاییزیم

                         و آهنگ غزلهای جوانم گریه می خواهد

          چنان دق کرده احساسم میان شعر تنهایی

که حتی گریه های بی امانم، گریه می خواهد

[ چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391 ] [ 18:8 ] [ مبینا ] [ ]

وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست
عهد و پیمانی که روزی با دلت بستم شکست 

ناگهان- دریا! تو را دیدم حواسم پرت شد
کوزه ام بی اختیار افتاد از دستم شکست 

در دلم فریاد زد فرهاد و کوهستان شنید
هی صدا در کوه،هی "من عاشقت هستم" شکست 

بعد ِ تو آیینه های شعر سنگم میزنند
دل به هر آیینه،هر آیینه ایی بستم شکست 

عشق زانو زد غرور گام هایم خرد شد
قامتم وقتی به اندوه تو پیوستم شکست

وقتی از چشم تو افتادم نمیدانم چه شد

پیش رویت آنچه را یک عمر نشکستم شکست

[ دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 ] [ 11:56 ] [ مبینا ] [ ]

ســـوم 
هفتــــم 
چهلـــم 
ســـــال . . .
چنـــد ســــال دیگــــر
بایــــد عــــزادار نبـــودن هایـــــت باشــــــم . . .؟ فاطمه ام ،پدرم مهربانم

[ دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 ] [ 11:53 ] [ مبینا ] [ ]

منم که تا تو نخوابی نمی‌برد خوابم
تو درد عشق ندانی، بخواب آسوده

ز ریشه کندن این دل تبر نمی‌خواهد
به یک اشاره می‌افتد درخت فرسوده

بهامین

[ دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 ] [ 11:52 ] [ مبینا ] [ ]

سالها رفت و هنوز

یک نفر نیست بپرسد از من

 که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟

صبح تا نیمه ی شب منتظری

همه جا می نگری

گاه با ماه سخن می گویی

گاه با رهگذران،خبر گمشده ای می جویی

راستی گمشده ات کیست؟

کجاست؟

صدفی در دریا است؟

نوری از روزنه فرداهاست

یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست...

[ دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 ] [ 11:49 ] [ مبینا ] [ ]

از عشق مکن شکوه که جای گله ای نیست

بگذار بسوزد دل من مسئله ای نیست

                                        من سوخته ام در تب ، آنقدر که امروز

                                      بین من و خورشید دگر فاصله ای نیست

غمدیده ترین عابر این خاک منم من

جز بارش خون چشم مرا مشغله ای نیست

                           در خانه ام آواز سکوت است ، خدایا

                           مانند کویری که در آن قافله ای

                                                        می خواستم از درد بگوییم ولی افسوس

                                                    در دسترس هیچکسی حوصله ای نیست

شرمنده ام از روی شما بد غزلی شد

هرچند از این ذهن پریشان گله ای نیست

[ دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 ] [ 11:48 ] [ مبینا ] [ ]

سال تحویل شد و من

تمام دلتنگی هایم رابه جای تو

در آغوش می کشم...

و چقدر جایت در میان بازوانم خالیست...

[ دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391 ] [ 11:45 ] [ مبینا ] [ ]